Kvaliteet

Kvaliteet

Meie tegevus on vastavuses kvaliteedijuhtimise, keskkonnajuhtimise ja infoturbe nõuetega ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 27001. Need sertifikaadid kinnitavad, et lisaks kaasaegsele ettevõttekultuurile on kõik meie protsessid süstemaatiliselt organiseeritud.

  • ISO 14001

    ISO 14001:2015 kasutamine kindlustab selle, et tegevuste mõju keskkonnale mõõdetakse ning vajadusel vajadusel parendatakse.

  • ISO9001

    See standard tagamab klientide heaolule keskendumise, juhtkonna motiveerituse, protsessipõhist lähenemise ja pideva arenemise.

  • ISO27001

    ISMS on süstemaatiline lähenemine tundliku informatsiooni haldamisele, et tagada andmete turvalisus.